Πολιτική ακύρωσης

Ευέλικτη πολιτική ακύρωσης 3 ημερών - Περίοδος: 01/04/2023 - 30/06/2023

 • Για ακυρώσεις έως και 3 ημέρες πριν από την άφιξη δεν χρεώνονται ακυρωτικά.
 • Για ακυρώσεις κατόπιν των 3 ημερών χρεώνεται η συνολική τιμή της κράτησης.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης χρεώνεται το συνολικό ποσό.

Ευέλικτη πολιτική ακύρωσης 7 ημερών - Περίοδος: 01/07/2023 - 31/08/2023

 • Για ακυρώσεις έως και 7 ημέρες πριν από την άφιξη δεν χρεώνονται ακυρωτικά.
 • Για ακυρώσεις κατόπιν των 7 ημερών χρεώνεται η συνολική τιμή της κράτησης.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης χρεώνεται το συνολικό ποσό.

Ευέλικτη πολιτική ακύρωσης 5 ημερών - Περίοδος: 01/09/2023 - 30/09/2023

 • Για ακυρώσεις έως και 5 ημέρες πριν από την άφιξη δεν χρεώνονται ακυρωτικά.
 • Για ακυρώσεις κατόπιν των 5 ημερών χρεώνεται η συνολική τιμή της κράτησης.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης χρεώνεται το συνολικό ποσό.

Ευέλικτη πολιτική ακύρωσης 3 ημερών - Περίοδος: 01/10/2023 - 31/12/2023

 • Για ακυρώσεις έως και 3 ημέρες πριν από την άφιξη δεν χρεώνονται ακυρωτικά.
 • Για ακυρώσεις κατόπιν των 3 ημερών χρεώνεται η συνολική τιμή της κράτησης.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης χρεώνεται το συνολικό ποσό.